Spoločnosť AJE, s.r.o. je 100% slovenská rodinná spoločnosť bez zahraničnej účasti, ktorá bola založená 06.05.2002.

Vznikla pre zabezpečenie potrieb trhu v oblasti navrhovania technického, konštrukčného, tvarového a zákonného riešenia nákladných a úžitkových vozidiel až po realizáciu návrhu a aplikácie do praxe. Naše služby

big_logo

Autorizovany zastupca firmy Trailer Consultation a software TrailerWIN

viac informácií na www.trailerwin.sk

service1

Autorizovaný zástupca firmy Trailer Consultation

- školenie obsluhy, údržby a servisu
- servis, opravy a údržba
- návody na obsluhu a údržbu
- legislatívna a technická správa

service2

Hasičská technika - školenie obsluhy, údržby a servisu

- servis, opravy, údržba podľa Vyhl.508/2009 Z.z.

service3

Zdvíhacie zariadenia ZZ

Revízne prehliadky a revízne skúšky zdvíhacích zariadení ZZ podľa Vyhl.508/2009 Z.z.

service4

Revízne prehliadky a revízne skúšky

- návrh, výroba, opravy, servis a údržba
- legislatívna správa
- schvalovanie a zápis nadstavby

service5

Nadstavby na vozidlá, prívesy a návesy

Ak máte záujem o naše služby tak nás neváhajte kontaktovať.

tel: +421 904 999 333
e-mail: aje@aje.sk